ANAÇLARIMIZ

Anaç, meyve fidanı yapmak yapmak için aşılanan ana üretim materyalidir. Bu anacın üstüne aşı gözü aşılanır ve fidan haline gelir.

Ülkemizde hemen hemen tüm bölgelerimizde çeşitli türleriyle yetişen Elma, Erik ve Ayva ağaçları yer almaktadır. Bu meyve türlerinden dekar başına daha çok verim elde etmek amacıyla tohum ve klon anaçları kullanılmaktadır.

Meyve türlerinin yetiştirileceği bölgenin iklim isteği önemli rol oynamaktadır.
Yeterli soğuklanma olmadığında geç açan çiçekler döllenme yetersizliği ne
deniyle dökülür, yaprak gözleri sürmez ve ağaç çıplak kalır.
Ayrıca meyve ağaçlarının yetiştirileceği toprak yapısı ağacın kök gelişimine
izin vermeli ve köklerin gelişim göstereceği katmanın suyunun da uzaklaştırılmış olması gerekmektedir.
Tüm bu gereksinimler içinde meyve ağaçlarının uygun iklim koşullarına ve top
rak yapısına uyum sağlaması için Anaç fidanlar geliştirilmiştir.
Elma ağaçlarından örnek verecek olursak
Klon Anaçlar (Vegetatif Anaçlar) olarak adlandırdığımız,
Vegetatif olarak üretilen elma klon anaçları çok bodurdan çok kuvvetliye kadar değişmektedir.
Çok Bodur : M 8, M 9, M 27
Bodur : M 26
Yarı Bodur : M 7, MM 106
Kuvvetli : M 2, MM 104, MM 111
Çok Kuvvetli : M 16, M 25, MM 109, yerel ve geleneksel tohum (Çöğür) anaçları.
* Bu anaçlardan bugün meyvecilikte en çok kullanılanları M 9 ve MM 106’dır.

ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR
ANAÇLAR