M7

Yarı bodur bir çeşittir.Direkleme ihtiyacı duymaz. Büyüme boyutunda şeftaliye benzer. M106 muadili bir anaçtır.Derin dikilmediğinde kök kayıpları yapar.Tohum anaçlarının %60-65'i kadar büyüklükte ağaç oluştururlar.ABD de en çok kullanılan anaçtır.Değişik toprak türleri ve iklim koşullarına adapte olabilmektedir.Erken meyveye yatma özelliği M9 anacından daha azdır. Kök sürgünü oluşturması diğer anaçlardan fazladır. Pamuklu bite hassas,ateş yanıklığına dayanıklıdır.Üreticilerimiz yukarıda bahsedilen çeşitleri değerlendirerek toprak ve iklim isteklerini gözönüne alarak kullanabilirler.