Pixy

Pixy anacı, üzerine aşılı eriklerde % 30 oranında gelişmeyi kısıtlamaktadır. Bu nedenle dikim sıklığı azaltılabilmektedir. Pixy anacının kullanıldığı bahçelerde dekara 100-200 ağaç dikilebilmektedir. Bütün erik çeşitleri ile iyi bir uyuşma gösterir. Meyve kalitesi ve iriliği açısından müspet bir etki gösteren Pixy anacının üzerindeki erik meyvelerinde yüksek oranda şeker görülür.
Pixy anacının sağladığı bodurluk ile bahçelerdeki kültürel işlemler ve hasat kolaylaşmakta, dekara dikilen bitki sayısı arttığından dolayı birim alandan alınan ürün miktarı da artmaktadır.