Bodur elma

1-Anaçın bodurluk özelliği ( Genetik ) Bunlara klonal anaç da denir.Bunlar Bodurluk derecelerine göre:Tam bodur olanlar: M9: (destek ister, 2.5 m. Boylanır, düşük sıcaklıkta iyi netice verir, kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı, kök uruna hassastır. M26 : M9 dan biraz büyük ağaçlar teşkil eder.

Yarı bodur anaçlar: M7,MM106: Normal çöğür anacın %50 büyüklükte ağaçlar meydana getirir. Bu anaç ateş yanıklığına oldukça dayanıklıdır. Kuvvetli anaçlar:M2, M111, M16, M15, M25, M109, MM104 gibi anaçlarda vardır.

2-Çeşidin bodurluk özelliği: Bodur gelişen çeşitlerdir. Bunlara supur çeşitler denir. Örneğin: Spurstarkcrimson, Spurstark golden gibi.Spur çeşitlerle tam bodur anaç üzerine aşılı fidanla bahçe kurulmamalıdır. Çalışma sonucu verim ve kalite düşmektedir.

1-Budamada işgücü azalır ve kolaylaşır. Ancak daha fazla özen ve bilgi ister. Aksi halde önemli kayıplar olur.
2-İlk yıllarda yatırım masrafları yüksektir. Ancak erken meyveye yatarak masraflar ilk yıllarda geri döner.
3-Sık dikim sonucu iyi döllenir. Böylece her yıl ve düzenli ürün alınır.
4-Dikimden sonra hemen verim alınıp kara geçildiğinden değişen pazar isteklerine uyabilen yeni tür ve çeşitler yetiştirilebilmektedir.
5-Zirai mücadele, seyreltme, hasat yerden yapıldığından üretim maliyetinde azalma ve işgücünde tasarruf sağlanmaktadır.
6-Meyve verim ve kalitenin yüksek olması yanında gölgelenme ortadan kalktığı için iyi ve yeknesak bir renk oluşumu gerçekleşmektedir.
7-Tüm yetiştiricilik konularında (budama, sulama, gübreleme,vb.) daha fazla bilgi ve deneyim ister.

1-İyi bir planlama yapılarak uygun anaç üzerine pazarın istediği çeşit aşılı fidanlar temin edilmelidir.
2-Toprak analiz sonuçlarına göre uygun gübreleme programı ve dikim mesafeleri tespit edilmelidir.
3-Tam bodur elma bahçesi tesisinde dikimden önce veya sonra destek sistemi(tel) kurulmalı veya her fidana 1.5 m. Herek verilmelidir.
4-Bodur elma bahçelerinde kökler yüzeysel ve gevrek olduğundan toprak alet veya makina ile işlenmemelidir. Yabancı otlar biçilerek, herbisitlerle yok edilerek veya malçlara yapılarak gelişmesi önlenmelidir.
5-Budamada eski alışkanlıklar terk edilerek teknik elemanların tavsiyesi doğrultusunda yapılmalıdır (şekil ve verim budaması olarak dal seyreltme, uç alma, açı genişletme, bağlama yapılır.).
6-Sulama damlama sulama veya mini siprink yöntemle yapılmalıdır.
7-Sıralar daima kuzey güney doğrultusunda olmalıdır.