Bodur elma yetiştiriciliğinin avantajları ve dezavantajları

1-Budamada işgücü azalır ve kolaylaşır. Ancak daha fazla özen ve bilgi ister. Aksi halde önemli kayıplar olur.
2-İlk yıllarda yatırım masrafları yüksektir. Ancak erken meyveye yatarak masraflar ilk yıllarda geri döner.
3-Sık dikim sonucu iyi döllenir. Böylece her yıl ve düzenli ürün alınır.
4-Dikimden sonra hemen verim alınıp kara geçildiğinden değişen pazar isteklerine uyabilen yeni tür ve çeşitler yetiştirilebilmektedir.
5-Zirai mücadele, seyreltme, hasat yerden yapıldığından üretim maliyetinde azalma ve işgücünde tasarruf sağlanmaktadır.
6-Meyve verim ve kalitenin yüksek olması yanında gölgelenme ortadan kalktığı için iyi ve yeknesak bir renk oluşumu gerçekleşmektedir.
7-Tüm yetiştiricilik konularında (budama, sulama, gübreleme,vb.) daha fazla bilgi ve deneyim ister.