Naša najveća želja – očuvanje i podrška ekološkog balansa

Cilj datog projekta, čiji je inicijator u Turskoj preduzeće “Yayla Filiz”, je dobijanje sadnica iz selekcionog bezvirusnog materijala, slobodnih od virusa i koji ne podležu mutacijama, što će u bud

Kompanije Yayla Filiz je osnovana 2003g u regiji Elmala, Antalija, da bi se iskoristio evropski poljoprivredni sistem u skladu sa turskim potencijalem.

Naš primarni cilj je zasnovan na tome da obezbedimo najzdravije voće, kao i razvoj najvišeg kvaliteta proizvoda, koji će biti dostupni svim segmentima stanovništva.