Nai ciljevi

Cilj datog projekta, čiji je inicijator u Turskoj preduzeće “Yayla Filiz”, je dobijanje sadnica iz selekcionog bezvirusnog materijala, slobodnih od virusa i koji ne podležu mutacijama, što će u budućnosti pri ulaganju ivesticija omogućiti veliku efektivnost i kontrolu proizvodnje.