elma

MM101

Bugün en rağbet gören ve tavsiye edilen bu anaç kuvvetli ve dik gelişir. MM111 üzerine aşılı çeşitler yarı kuvvetli ağaçlar meydana getirirler ve kuvvetli büyüyen tohum anaçlarının (çöğürlerin) % 75-80’i kadar gelişirler. Gerek Starking Delicious, Golden Delicious ve Granny Smith gibi kuvvetli gelişen ve gerekse StarkrimsonDelicious, Starkspur Golden Delicious ve SpurGranny Smith gibi yarı bodur gelişen çeşitlerle iyi performans gösterirler.

Türkçe

MM106

Pamuklu bite dayanıklı, kök boğazı çürüklüğüne hassastır. Bu itibarla kök boğazı çürüklüğüne neden olan mantarlı hastalık bulaşmış yerlerde tercih edilmemelidir. Toprağın drenajı iyi olmalıdır. Çok iyi kök sistemi oluştururlar, Kazıkla desteklemeye ihtiyaç görmezler. Dikimi izleyen 2-3. yılında önemli ölçüde meyveye yatarlar. Hem bodur, hem de kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır. Az rüzgârlı yerlerde tercih edilebilir.

Türkçe

M26

Ağaç büyüklüğü M9 ile MM106 arasındadır.erken verime yatar,fakat M9 anacından geçtir.Destek sistemi oluşturulması,erken ürün alınması,büyümenin kontrolü ve ağacın fazla üründen yatmasının önlenmesi açısından yararlıdır.Kök çürüklüğüne karşı hassastır.Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Ateş yanıklığı, pamuklu bit ve küllemeye karşı hassastır. Soğuğa M9 anacından daha dayanıklıdır.

Türkçe

M9

Çok bodur anaçlar içerisinde bu gün dünyada en çok kullanılanı M 9 anacıdır. Verimli topraklarda daha iyi gelişirler. Dikimden itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç gösterirler. Dikim hemen ertesi yılı meyve vermeye başlar ve en iyi şartlarda bile boyu 270 cm’yi geçmez. Çöğürlerin % 20-40’ı kadar gelişirler. M 9 boğaz çürüklüğüne (Phytophytoraspp) dayanıklı fakat ateş yanıklığı (erwinaamylovora) ve pamuklu bite (EriosomaLanigerum) hassastır.
M 9 anacı “StoolBedLayering” veya tepe daldırması ile çoğaltılır.

Türkçe

M7

Yarı bodur bir çeşittir.Direkleme ihtiyacı duymaz. Büyüme boyutunda şeftaliye benzer. M106 muadili bir anaçtır.Derin dikilmediğinde kök kayıpları yapar.Tohum anaçlarının %60-65'i kadar büyüklükte ağaç oluştururlar.ABD de en çok kullanılan anaçtır.Değişik toprak türleri ve iklim koşullarına adapte olabilmektedir.Erken meyveye yatma özelliği M9 anacından daha azdır. Kök sürgünü oluşturması diğer anaçlardan fazladır. Pamuklu bite hassas,ateş yanıklığına dayanıklıdır.Üreticilerimiz yukarıda bahsedilen çeşitleri değerlendirerek toprak ve iklim isteklerini gözönüne alarak kullanabilirler.

Türkçe